top of page

Política de privacitat

Responsable del tractament

Private Chef Empordà

Propòsit

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb la finalitat exclusiva de poder fer efectiu el nostre servei / complir amb la nostra relació comercial, i realitzar la facturació de la mateixa.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució de la relació comercial/contractual entre el propietari de les dades i el responsable del tractament i aquesta informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació comercial/contractual o durant el temps estrictament. necessaris per complir amb les obligacions legals.

Període de conservació

Les dades facilitades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial/prestació del servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Destinataris

Durant el tractament de les dades de l'interessat, Private Chef Empordà​ no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal. En els casos en què, per a la realització de tractaments administratius, fiscals, comptables i/o comercials, es disposi de serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte de responsable del tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat del dades de l'interessat davant de tercers.

Drets

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar-les. el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades per a l'enviament electrònic d'informació publicitària. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions. Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no són aplicables en aquest cas per la tipologia de les dades i el seu tractament.

bottom of page